Universiteti i Prishtinës

"Hasan Prishtina"

Orari për tërheqjen e Diplomave

Dokumentet që duhet dorëzuar patjetër tek zyra e diplomave janë:
1. Raporti për verifikimin e të dhënave të aplikuesit
2. Fletepagesa e diplomës

Kërko sipas numrit personal ose sipas numrit të diplomës